Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczegóły dotyczące lotu:   Szczegóły dotyczące lotu:
 
Dorośli: Dzieci 0-12   Dorośli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z poźn. zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności usługowej i realizacji zamówień w naszym serwisie.
2. Przewoźnik (Sprzedawca) zapewnia, iż dane osobowe Pasażerów(Kupujących) przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Pasażer ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Przewoźnik nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Pasażerach i usługach zakupionych przez nich.