Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:   Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:
 
Doro┼Ťli: Dzieci 0-12   Doro┼Ťli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

Matuszek Transport - dojazd na Lotnisko Katowice Pyrzowice, busy Kraków - Katowice

Je┐eli wybieracie siŕ Pa˝stwo do Krakowa lub Katowic i zamierzacie w tym celu skorzystaŠ z po│▒cze˝ samolotowych oferowanych przez Port Lotniczy Pyrzowice, nasza firma zapewni Wam szybki, sprawny i wygodny transfer na trasie Lotnisko - Katowice, jak i Lotnisko – Kraków. Co oczywiste, organizujemy tak┐e dojazd busem w odwrotnej relacji, czyli na Lotnisko. Katowice, Kraków i Pyrzowice to punkty, pomiŕdzy którymi realizujemy przejazdy autokarowe ju┐ od 2004 roku. Ten czas pozwoli│ nam nie tylko na zdobycie bezcennego doÂwiadczenia, ale tak┐e na zaskarbienie sobie zaufania wielu klientów.

Posiadamy nowoczesn▒ flotŕ pojazdów, które poddawane s▒ regularnym i rygorystycznym przegl▒dom technicznym. Szczególn▒ wagŕ przyk│adamy do kwalifikacji ca│ego personelu. Zatrudniamy wy│▒cznie kierowców z odpowiednim doÂwiadczeniem, aby zapewniŠ bezpiecze˝stwo pasa┐erom. Organizuj▒c transfery Pyrzowice Lotnisko - Katowice – Kraków kursujemy zgodnie z rozk│adem lotów najbardziej popularnych przewo╝ników, miŕdzy innymi Wizzair, Ryanair, Germanwings. W przypadku opó╝nienia lotu bus czeka na pasa┐erów.

Propozycja naszej firmy to znacznie wiŕcej, ni┐ tylko zapewnienie osobom przylatuj▒cym do Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice dojazdu do pobliskich aglomeracji. To pewnoŠ i zaufanie. Po prostu: radoŠ podró┐owania.

Zapraszamy do zapoznania siŕ ze szczegó│ami oferty.